Čištění karburátoru a pod. pomocí ultrazvuku

Co je to ultrazvuk - ultrazvuk se akustucké vlnění o kmitočtu více než 20 kHz

Čištění pomocí ultrazvuku má více výhod.Rozhodující je rychlost čisticího procesu.Pro ultrazvuk neexistují nepřístupná místa.Vyčistí tvarově složitý předmět i slepý otvor.Díky šíření ultrazvuku

v kapalinách lze jim vyčistit předměty jinými technologiemi  čistitelné velmi obtížně, případně vůbec. Záleží na velikosti čistící vany jak velké předměty můžete čistit.  Provádíme čištění karburátorů ,různých 

složitějších součásti ,stejně tak Vám v menší vaně můžeme vyčistit brýle,šperky,mince,CD,DVD a pod.

Čištění ultrazvukem se používá všude tam , kde je kladen velký důraz na finální čistotu a jedná se o jedno z nejefektivnějších a nejšetrnějších zařízení k čištění a odmašťování.