Kondenzační odvlhčovače

JAK FUNGUJÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČE?
Odvlhčovač nasává ventilátorem vlhký vzduch přes výparník chladícího systému. Ochlazením pod rosný bod vzniká na povrchu výparníku kondenzát, který odkapává z výparníku do kondenzační vany a odtud stéká do sběrné nádoby (zásobníku kondenzátu). Sběrná nádoba je zpravidla vybavena plovákem, který vypne systém v okamžiku naplnění nádoby. Tím pádem nehrozí přetečení kondenzátu do okolí, ani není nutno jeho hladinu neustále kontrolovat. Některé odvlhčovače nejsou vybaveny sběrnou nádobou, proto je kondenzát přímo odveden hadicí do odpadu. Ochlazený a odvlhčený vzduch je veden přes kondenzátor chladícího systému, přičemž se ohřeje a je vyfukován do místnosti, která se má vysušit, kde může být opět nasycen vlhkostí z místnosti. Kondenzační odvlhčovače pracují v rozsahu teplot 5 až 35 °C. Čím je vyšší teplota a relativní vlhkost vzduchu, tím je vyšší účinnost odvlhčování. Proto je potřeba odvlhčované prostory také řádně vytápět pomocí přídavných mobilních topidel - teplovzdušných agregátů.


Výrobce:
DANTHERM
EKOTEZ
MASTER
 
Produkty:
Stránka: 1 / 2 /