Vibrační desky revezní

Reverzní vibrační desky jsou stroje s velkým hutnícím účinkem. Používají se nejčastěji k hutnění zemin (zásypy, navážek, násypů atd.), rovněž pro hutnění živic a živicových směsí.

Vibrační desky s reverzním chodem spadají obvykle do vyšší váhové kategorie (100-500kg, výjimečně až do 1t). Tyto desky jsou vybaveny vibrátorem s usměrněnou vibrací, přičemž vektor výsledné síly je možné v určitém rozmezí naklápět. Změnou směru vektoru vibrace se pak řídí směr pojezdu desky vpřed nebo vzad.


 
Produkty: