Vedené vibrační válce

Vedené vibrační válce jsou vhodné pro hutnění živičných povrchů i zemin. Používají se především při výstavbě chodníků, parkovišť, dokončovacích pracích, opravách silnic atd.

Naše firma je certifikovaným prodejcem stavební techniky NTC a současně autorizovaným servisem.


 
Produkty: