Přímé spalování

Naftová topidla s přímým spalováním se nejvíce uplatňují ve stavebnictví nebo v zemědělství. Oproti elektrickým a plynovým topidlům na propan-butan, mají naftová topidla nižší provozní náklady (v případě použití ELTO). Umísťují se převážně do otevřených, dobře větraných prostor s dobrou ventilací vzduchu, aby byl zajištěn odvod zplodin, které vznikají při spalování nafty a vycházejí společně s velmi horkým vzduchem (až 800°C). Topidla s přímým spalováním se nedoporučují používat v uzavřených prostorech s výskytem lidí.

UPOZORNĚNÍ:
- v naftových topidlech se nesmí používat LTO, který má větší hustotu než ELTO (Extra Lehký Topný Olej) a zanesl by trysky a filtry.
- v naftových topidlech není také vhodné používat BIO naftu nebo naftu s příměsemi řepkového oleje, protože tvoří usazeniny, které pak zanášejí trysky a filtry.
- nedoporučuje se používat uskladněnou "letní" naftu v zimním období, pokud nebude ošetřena vhodnými aditivy.


 
Produkty: